هشتمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور

هشتمین جشنواره فناوری اطلاعات

جشنواره فناوری اطلاعات کشور از سال 1394 هفت دوره به صورت حضوری برگزارشده بود ولی متاسفانه امکان برگزاری دوره هشتم این جشنواره با توجه به شرایط بیماری کرونا به صورت حضوری وجود نداشت و در نتیجه به صورت مجازی و همزمان با نمایشگاه مجازی ایران ایتکس برگزار شد.

فیلم سخنرانی های ITWEEKEND8

فهرست