سخنرانی های دوره پنجم IT Weekend

سخنرانان دوره پنجم IT Weekend (جشنواره فناوری اطلاعات کشور) که به تاریخ 1 بهمن ماه 1397 در محل باشگاه کسب و کار دانش‌بنیان (BOX) برگزار گردید.
سخنرانان پنجمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور
فهرست